دستگاه اولتراسونیک

ما ابتدا با این دستگاه به جرم ضربه می زنیم تا شل شود همزمان اسپری خنک کننده آب سرد نیز جرم را می شوید و دمای مناسب برای آن فراهم می کند. نوک وسیله تیز نیست و گرد و منحنی است و به دندان آسیب می رساند. اگر حس لرزش قلم روی دندان شما خیلی زیاد یا کم باشد ما آنرا به طور مناسب برای شما تنظیم می کنیم تا ناخوشایند نباشد.