ابزار دستی دندانپزشکی

ابزار دستی دندانپزشکی

پس از استفاده از اولتراسونیک، جرم های نازک و کوچک جا مانده از اولتراسونیک را با آن برمی داریم. هدف ما ارائه خدمات کامل دندانپزشکی در بالاترین سطح است از آنجا که سلامتی لثه ها برای هر درمان دندانپزشکی پایه و اساس است و عمر یک ایمپلنت یا ترمیم خوب بستگی مستقیم به سلامتی لثه ها دارد لذا رعایت نکات فوق برای کلیه بیماران عزیز توصیه می گردد.