دندانپزشکی پیشگیری

دندانپزشکی پیشگیری

به معنی پیشگیری مردم از گسترش بیماری های دندانی است و شامل درمانی هایی هستند که منجر می شوند شما درمان های دندانپزشکی کمتر و کم هزینه تری داشته باشید.
دو دلیل اصلی از دست دادن دندان ها به غیر از حوادث و تصادفات پوسیدگی و بیماری لثه است. هرچه بهتر دندان ها را از پوسیدگی و بیماری لثه مراقبت کنید شانس بیشتری برای حفظ آن ها در تمام طول زندگی خواهید داشت.
هیچ وقت برای شروع دیر نیست اگرچه زمان طلایی برای افراد جوان و کودکان است. دندان ها را دوبار در روز مسواک کنید. Brush your teach daily هر 12 ساعت یکبار سطح دندان ها بایستی شسته و تمیز شوند.
مهمترین روش پیشگیری مسواک زدن روزانه با خمیردندان حاوی فلوراید است. فراموش نکنید که زبانتان را هم مسواک کنید. این مسأله کمک بزرگی به تنفس خوشبوی شما می کند.