جراحی اندودنتیک

جراحی اندودنتیک

درمان ریشه و آنچه نزد عموم به عصب کشی شناخته می شود ، از روش های مورد استفاده در دندانپزشکی هستند . در مواردی که درمان ریشه در شرایط عادی به شکست منجر می شود ، راهکار جایگزین ، جراحی اندودنتیک است .

در جراحی اندودنتیک لثه کنار زده می شود تا بتوان قسمت انتخایی ریشه را خارج و پر کرد .

در درمان عادی ریشه ، چنانچه درمان اوتلیه شکست بخورد ، می توان درمان ثانویه را با موفقیت انجام داد . معمولاً عصب کشی مجدد تا 75 درصد موفقیت آمیز می شود اما در مواردی که با درمان مجدد هم نمی توان دندان را حفظ کرد ، بنا بر تشخیص دندانپزشک باید به سراغ جراحی اندودنتیک رفت .

مرسوم ترین شکل جراحی اندودنتیک ، اپیکواکتومی است . در این روش با جراحی و دسترسی به انتهای عصب ، عفونت یا آبسه احتمالی برداشته می شود و از این طریق درمان ریشه صورت می پذیرد . هدف از این جراحی ، جبران خلأیی است که فضای کانال در آن قسمت تمیز نشده یا پر نشده باقی مانده است . اگر این جراحی اندودنتیک انجام نشود ، دندان از بین خواهد رفت و در اینصورت باید به روش هایی مانند پروتز یا ایمپلنت متوسل شد .

در چه مواردی نیاز به جراحی اندودنتیک است؟

·در موارد باریک یا منحنی بودن کانال . خمیدگی کانال عصب دندان سبب ناتوانی در تمیز کردن و پر کردن کانال می شود . در مواقعی که آناتومی کانال پیچیده باشد ، جراحی اندودنتیک راه حل مناسبی است .

·در مواردی که دندان قبلاً با عصب کشی معمول پر شده باشد یا روکش شده باشد .

·وجود عفونت در کانال به دلیل نفوذ آلودگی به داخل کانال .

·شکستن تجهیزات دندانپزشکی که منجر به شکست درمان عادی کانال می شود .

·مواقعی که درد شدیدی به واسطه درمان ریشه (عصب) به بیمار تحمیل شود .

·نیاز به بیوپسی برای تشخیص درمان مورد نیاز .

موارد منع جراحی اندودنتیک :

·اگر شرایط برای درمان مجدد عصب امکانپذیر باشد

·جراحی برای بیمار خطرناک باشد ( موضع دارای عروق و ساختار حیاتی باشد )

 

مراحل جراحی اندودنتیک :

·بی حسی موضع

·کاربست طرح فلپ

·کنار زدن فلپ و دسترسی به اپکس

·کورتاژ بافت انتهایی عصب دندان

·قطع انتهای ریشه و پرکردن انتهای ریشه و بخیه در پایان

 

در صورتیکه درمان مجدد عصب و یا جراحی اندودنتیک نتیجه ای در بر نداشته باشد ، باید دندان کشیده شود و سایر شیوه های درمانی ماند ایمپلنت ، بریج و پروتز استفاده شود .

 

اگر متقاضی درمان ریشه هستید و به تعیین وقت قبلی برای مراجعه به کلینیک دندانپزشکی دکتر فرهودی نیاز دارید ، با شماره های موجود در بخش تماس با ما تماس حاصل فرمایید .