جراحی دندان های نهفته

جراحی دندان های نهفته

یکی از روش های مورد استفاده در دندانپزشکی ، استفاده از جراحی است . به طور کلی جراحی نیاز مند علم ، مهارت و تجربه است . در جراحی دندانپزشکی هم وضع به همین منوال است . حال می خواهیم اشاره ای کوتاه داشته باشیم به نوع خاصی از جراحی های دندانپزشکی به نام جراحی دندان های نهفته که از حساسیت زیادی برخوردارند این جراحی ها .

منظور از جراحی دندان های نهفته ، جراحی دندان هایی است که امکان مشاهده و دسترسی به آن ها وجود ندارد . در این نوع از جراحی ، با بلند کردن استخوان و تمام یا بخشی از لثه یا تکه کردن دندان به بخش های کوچکتر ، جراحی صورت می گیرد . در جراحی ممکن است به بیهوشی نیاز شود . مجدداً تاکید می کنیم حاذق بودن دندانپزشک در این نوع از جراحی ها بسیار مهم است .

امروزه لیزر دندان به عنوان یکی از تکنولوژی های نوین مورد استفاده در جراحی های دندان مطرح است .

کشیدن دندان عقل

با رشد افراد ، دندان عقل شروع به رویش می کند . گاهی دندان عقل به فک یعنی دندان های مجاور فشار وارد می کند . این دردها و فشارها یکی از دلایلی است که کشیدن دندان عقل را ضروری میکند . حال اگر دندان عقل نهفته باشد ، صحبت از جراحی دندان عقل نهفته در میان است . پس از بی حس کردن موضع ، دندان عقل کشیده یا جراحی میشود . پس از کشیدن دندان عقل یا جراحی دندان عقل نهفته ، ورم موضع را فرا میگیرد . با علم به زودگذر بودن چنین التهابی ، کمپرس یخ( از بیرون ) می تواند مفید باشد .

برای دانستن بیشتر از جزئیات جراحی دندان های نهفته با شماره های کلینیک دندانپزشکی دکتر فرهودی در ارتباط باشید . همچینین برای تعیین وقت نیز شماره های موجود در بخش تماس با ما در اختیار شماست .